2012. március 30., péntek

Chuck és a konfetti/Chuck vs. the Confetti

A keret bal oldalának újabb szakaszával végeztem, és így megint visszatérhettem a konfettisebb részekhez, amiből jutott Sarah karjának vonalába, a háttérbe és Devon nyakába :)

I've finished another part of the frame's left side, so I've returned to the more confetti-heavy parts, meaning the outline of Sarah's arm, the background and Devon's neck :)

2012. március 28., szerda

Már csak egy hét/Just one more week

...és az egyszarvú kilencedik lapja is elkészül! Ezután már csak hat darab lap van hátra, remélhetőleg jó gyorsan haladnak majd! :)

...and the ninth page of the Unicorn is complete! After that I only have six partial pages left, hopefully I can finish them pretty fast! :)


A Gaudínál pedig végre eljutottam a tetőhöz! Ezt az oldalt szinte teljesen kitölti, úgyhogy éljenek a bordók, lilák, ciklámenek! :)

And I've finally reached the roof in Gaudí! It's gonna fill up this page almost completely, so hooray for the dark reds, purples and pinks! :)

2012. március 23., péntek

Chuck és a karok, folyt./Chuck vs. the Arms, cont.

A tervezett két hétből végül csak egy lett, kész a kar! Ráadásul sikerült még 57 szemnyi 832-est is elszórni. Igyekszem minél több ilyen kis árnyalatot elszórni, de addig is vissza a kerethez! :)

The planned two weeks ended up being one, the arm is finished! And I've also managed to put in 57 stitches of 832. I'm trying to finish off as many small shades as possible, but until then it's back to the frame! :)

2012. március 22., csütörtök

Közelebb a célhoz/Closer to the goal

Amíg a Gaudí ezen a héten megint pihent, az egyszarvúval megint egész jól haladtam. Még két hét. :)

While Gaudí was resting again this week, I've made pretty good progress with the Unicorn. Two more weeks. :)

2012. március 16., péntek

Chuck és a karok, folyt./Chuck vs. the Arms, cont.

Végre elértem az ingujj vonalához! Most már tényleg csak kb. két hét kell, hogy ezt a kart befejezzem! Ráadásul a nemzeti ünnepet "ünnepelve", és hogy leépítsem az egyszarvúban már nem használt fonalkészletet, 46 öltésnyi 734-est is elszórtam a vásznon. Külön kép nincs róla, mert nem igazán látszik, mindenesetre a laptopban, Morgan névtáblájában, Big Mike ingében és még egy-két helyen már van belőle néhány öltés :D

I've finally reached the shirt's sleeve! Now I really only need about two more weeks to finish the arm! Plus, to "celebrate" the national holiday and to use up the floss that I don't need for the Unicorn anymore, I've put in 46 stitches of 734 all over the canvas. There's no separate picture of them since they're not really visible, but there are a couple of stitches in the laptop, in Morgan's nametag, in Big Mike's shirt and a few other places :D

2012. március 15., csütörtök

Újabb győzelem!/Another victory!

Szépen alakul az egyszarvú, ezen a lapon már csak a háttér kis darabja hiányzik.

The Unicorn is progressing nicely, the only thing missing from this page is a small part of the background.


És terv szerint befejeztem a Gaudí 12. lapját! Arra nem is számítottam, hogy a tető sarka alatt már megjelennek az első mozaikdarabok a falon! :)

And I've finished page 12 of Gaudí right on schedule! I didn't even count on seeing the first mosaic parts appear on the wall under the corner of the roof! :)

2012. március 11., vasárnap

Éljen a fekete! Hooray for black!

Most, hogy Marcos fejének sötétbarna körvonalai és foltjai már majdnem teljesen kész vannak, végre teljesen ráállhatok a feketére, és száguldhatok! :) Utána úgyis annyi konfetti jön, hogy megint beleőrülök ;D

Now that I'm almost done with the dark brown outlines and patches of Marcos's head, I can finally work full time with the black, and speed up! :) Once I'm finished with it, I'm gonna have so much confetti again that I'm gonna go crazy once more ;D

2012. március 9., péntek

Chuck és a karok, folyt./Chuck vs. the Arms, cont.

Végre elfogyott az első motring, és elértem a könyökhajlathoz! Egyéb hírekben pedig nagyon le vagyok maradva, csak ma fedeztem fel, hogy a sorozat minden hétköznap reggel 9-kor megy a Cool tv-n! :OO Már a második évad első harmadán is túl vannak. Tudom, hogy hülyeség úgy érezni, hogy lemaradtam róla, amikor minden rész megvan dvd-n, de azért mégis... :D

I've finally finished off the first skein and reached the elbow! In other news, I'm really behind, I've just discovered today that Cool tv is airing the show every weekday at 9 am! :OO They're already past the first third of the second season. I know it's stupid to feel like I've missed out on it when I have every single episode on dvd, but still... :D

2012. március 8., csütörtök

Tovább folyik a lyukbetömés/Still keep filling the holes

Na nem az egyszarvúnál, de már ott is szépen alakul a helyzet.

Not with the Unicorn though, but it's progressing pretty well.


A Gaudínál viszont már tényleg csak azt a pár kis lyukat kell betömnöm, jövő hétre kész lesz ez a lap is! :)

But I really only have a few holes to fill with Gaudí, this page will be finished by next week! :)

2012. március 2., péntek

Chuck és a karok, folyt./Chuck vs. the Arms, cont.

Kicsit elszámoltam magam két héttel ezelőtt, amikor azt hittem, hogy mára kész leszek a karnak ezzel a részével. Jóval több van még ebből hátra. Viszont már majdnem kivégeztem az első motring 3826-ost, ami azt jelenti, hogy már majdnem kész vagyok a felével ennek a színnek! :)

I was a bit wrong twoo weeks ago when I thought I'd be finished with this part of the arm by today. There's quite a bit more left. However, I've almost completely used up the first skein of 3826, which also means I'm almost at the halfway point with this color! :)

2012. március 1., csütörtök

Közelebb a célhoz/Closer to the goal

Az egyszarvú is szépen alakulgat, egy hónapon belül ez a lap is kész lesz :)

Making some nice progress with the Unicorn, within a month I'll be finished with this page :)


A Gaudí jelenlegi lapjához pedig már csak maximum 2 hét kell, talán még annyi se! :)

And I'm only gonna need 2 weeks at most to finish the current page of Gaudí! :)