2012. december 28., péntek

Chuck és az év vége/Chuck vs. the End of the Year

Év végére sikeresen végeztem nem csak a nyakkendővel, de Chuck ingének és karjának összes kontúrjával, és áttértem Sarah-ra! :) Egyben szolgálati közlemény: január 7-től a Prizma tv műsorán kezdődik a Chuck 3. évada, amit itthon eddig még nem adtak! Remélem, nem állnak meg az évad végén, hanem jön utána a 4. és 5. évad is! :))))) Boldog új évet minden kedves olvasómnak! :))

By the end of the year I managed to finish not only Chuck's tie, but all of the contours of his shirt and arm, and I've moved on to Sarah! Also, an announcement: Prizma tv finally starts season 3 of Chuck on January 7th, which wasn't aired here before! Hopefully they won't stop at the end of the season and air season 4 and 5 too! :))))) Happy New Year to all my readers! :))2012. december 27., csütörtök

Már csak három lap!/Only three pages left!

Ennyi van már csak hátra az egyszarvúból, mert menetrend szerint sikerült is befejezni a lapot! :)

That's all that's left from the Unicorn, because I've finished the page right on schedule! :)


És a Gaudíban is elkészültek az ágak és a lomb, az új évet már tényleg a lámpákkal kezdem! :)

And I've also finished the branches and the leaves in Gaudí, at last I'm gonna start the new year with the lights! :)


2012. december 21., péntek

Chuck és a nyakkendő/Chuck vs. the Tie

Sikerült áttérnem a nyakkendőre :))) Ha minden igaz, jövő héten ezzel is elkészülök, és jöhet az ing ujja, meg az egyéb kontúrok!

I've managed to switch over to the tie :))) If all goes well, I'm gonna finish it next week, and can move on to the shirt sleeves and the rest of the contours!


2012. december 20., csütörtök

Közel a célhoz/Close to the goal

Most már tuti, hogy jövő héten kész lesz az egyszarvú ezen lapja is! :))))

Now I'm completely sure I'm gonna finish this page by next week! :)))


A Gaudínak egy picit több idő kell még, de remélem, itt is minél hamarabb belekezdhetek a lámpákba!

Gaudí needs a bit more time, but I hope I can start working on the lamps very soon!


Boldog karácsonyt minden kedves látogatómnak! :)

Merry Christmas to all my dear visitors! :)

2012. december 14., péntek

Chuck és a haj, folyt./Chuck vs. the Hair, cont.

Sikeresen végeztem Chuck tincseivel :) Így szépen átléptem a keretre, majd Chuck állára, innen irány lefelé a nyakkendő!

I'm finished with Chuck's locks :) So I've moved over to the frame and Chuck's jaw, from here on I'm going down to the tie!


2012. december 13., csütörtök

2012. december 7., péntek

Chuck és a haj/Chuck vs. the Hair

Hát igen, tovább sűrűsödött. Szerintem a jövő héten el is készülök vele :))

Yep, it got even thicker. I think I'm gonna be done with it next week :))


2012. december 6., csütörtök

Mit is mondhatnék.../What could I say...

Az egyszarvú háttere szépen gyarapszik, ilyen tempóval remélhetőleg még az év vége előtt befejezem ezt a lapot :))

The Unicorn's background grows nicely, hopefully at this pace I can finish this page before this year ends :))

És a Gaudí konfettijével is haladok, hamarosan végre elérek a lámpákig! :))

And I'm making some progress with Gaudí's confetti as well, pretty soon I'm gonna get to the lights! :))2012. november 30., péntek

Chuck és a 938/Chuck vs. the 938

Hát végre belefogtam! Már nagyon vártam, és pár hetet el is fogok tölteni vele, mert 21654 öltés van belőle, főleg a kontúrvonalakban :)) Chuck haja és szemöldöke máris sűrűbb lett, és a szeme is egy kicsit jobban néz ki, mint eddig :)))

So I've finally started it! I've really been looking forward to it, and I'm gonna spend a few weeks with it, since there are 21654 stitches in the wip, mostly in the contours :)) Chuck's hair and eyebrows already got a little thicker, and his eyes look a bit better too :)))


2012. november 29., csütörtök

Vegyes eredmények

Az egyszarvúnál végre kicsit látványosabb a haladás, elkezdtem a nagyobb 939-es foltokat betölteni :))

Finally the progress on the Unicorn is a bit more visible, I've started to fill in the bigger patches of 939 :))

Viszont a Gaudí ágai és levelei továbbra sem akarnak igazán gyorsan haladni :(

However, Gaudí's branches and leaves still don't really want to make a speedy progress :(2012. november 23., péntek

Chuck és a rejtvény/Chuck vs. the Puzzle

A játék egyszerű: találd meg a különbséget a mostani és a múlt heti kép között! :))) (Pici segítség: 971 öltésnyi 3842-es sárgáról van szó :DD)

The game is simple: find the difference between this pic and the one from last week! :))) (Some help: we're talking about 971 stitches of 3852 - straw, very dark :DD)


2012. november 16., péntek

Chuck és egy újabb győzelem/Chuck vs. another victory!

Küldetés teljesítve, befejeztem a 738-at! 18745 öltés (plusz 50 966-os, amit ennek örömére beszúrtam), ezzel együtt jelenleg a mű 12,68%-ával vagyok kész (158462 öltés a 1249521-ből). :)) Szóval úgy kábé 20 év múlva talán el is készülök vele :DD Következő állomás: 971 öltésnyi 3852-es, csak hogy az egyszarvúban már nem használt színek is fogyjanak, aztán jöhet a várva várt 938-as! :)))

Mission accomplished, I've finished off the 738! 19745 stitches (plus the 50 stitches of 966 that I've put in to celebrate), with this I've completed 12,68% of this wip (158462 stitches out of 1249521). :)) So I'm gonna finish it in about 20 years :DD Next stop: 971 stitches of 3852, just to use up the colors left over from the Unicorn, and then on to the long-awaited 938! :)))

 
Egészben pedig így néz ki:

And this is what the whole thing looks like:


2012. november 15., csütörtök

Már megint konfetti/Confetti yet again

Ezen a héten elsősorban a lyukakat töltögettem.

This week I've been mostly filling in the holes.


A Gaudínál pedig nagyjából elkészültem az éggel, jöhetnek megint az ágak-levelek.

And I've mostly finished the sky in Gaudí, time for the branches-leaves again.


2012. november 9., péntek

Chuck és a konfetti, folyt./Chuck vs. the Confetti, cont.

Hozzátettem még pár öltést a háttérhez Big Mike mellett és a lábai körül. Viszont már csak kb. 1000 öltés van hátra ebből a színből, amivel jövő héten el is kell készülnöm! :))

I've put a few more stitches in the background next to Big Mike and around his feet. And I only have about a 1000 stitches left from this color, that I'm supposed to finish next week! :))


2012. november 8., csütörtök

Még mindig lassan/Still slow

Hiába, mindkét műnél túl konfettisek a lapok.

Can't help it, the current pages of both wips are very confetti-heavy.2012. november 2., péntek

Chuck és a konfetti, folyt./Chuck vs. the Confetti, cont.

Ezen a héten pedig a háttér mellett elsősorban Big Mike ingén ügyködtem. Szerencsére a négynapos hétvégén rá tudtam hajtani egy kicsit. :)

And this week apart from the background I've been working on Big Mike's shirt. Fortunately the four-day weekend gave me some time to speed up a little. :)


2012. november 1., csütörtök

Jobb későn, mint soha 3./Better late than never 3.

Na ez történik, ha az ünnepek és a hétvégi melózások teljesen felborítják a megszokott menetrendemet. Azért a rend kedvéért visszadátumozva pótoltam minden elmaradt bejegyzést :)))

So this is what happens when the holidays and the weekend workdays throw my schedule out of whack. But just for order I've posted the missed reports and back-dated them :)))
2012. október 26., péntek

Chuck és a konfetti, folyt./Chuck vs. the Confetti, cont.

Megint vissza a bal oldalra, ezúttal Anna, Morgan, Lester és Jeff, na meg a háttér került sorra. :)

Back to the left side, this time it was Anna's, Morgan's, Lester's and Jeff's turn, plus the background. :)


2012. október 19., péntek

Chuck és a konfetti, folyt./Chuck vs. the Confetti, cont.

Egy kicsit átmentem a másik oldalra, és eljutottam Ellie és a kapitány arcáig. :)

I went over to the other side for a while, and got to Ellie and the Captain's face :)


2012. október 12., péntek

Chuck és a konfetti, folyt./Chuck vs. the Confetti, cont.

És ezen a héten annyira el volt szórva, hogy az egészről nem is tudok képet mutatni. Jutott belőle Chuck kezébe, ingébe, egy kicsi még Sarah karjába és a háttérbe is, valamint a keretbe, és Casey fejébe.

And this week it was spread apart in a way that I can't even show a picture of the whole thing. It got into Chuck's hand, his shirt, some into Sarah's arm, the background, the frame, and into Casey's head.


2012. október 7., vasárnap

Közeledik!/It's coming!

Mármint Marcos szeme. :) Szegény Montecristómat megint nagyon csúnyán elhanyagoltam, főleg, mert Marquitos haja borzasztóan konfettis volt. A szeme is az lesz, de az legalább izgalmas :)))

Marcos's eye, that is. :) Once again I've been really neglecting my poor Montecristo, mostly because Marquitos's hair was so confetti-heavy. Not to say his eye won't be, but at least that's exciting :)))


2012. október 5., péntek

Chuck és a bőr, folyt./Chuck vs. the Skin, cont.

Hát elkészültem Sarah karjával, és visszamentem a bal oldalra, Chuck kezéhez. Erről majd csak jövő héten lesz kép :)) De a lényeg: már több mint 12000 öltésnyi 738-al végeztem, tehát a 2/3-on túl vagyok!

So I've finished Sarah's arm, and went back to the left side, to Chuck's hand. I'm only gonna have a pic of that next week :)) But the most important thing: I've completed more than 12000 stitches of 738, so I'm done with 2/3rd of it!


2012. október 4., csütörtök

Vissza konfettiföldre/Back to confetti-land

Mondjuk az egyszarvúnál annyira azért nem vészes a helyzet :))

OK, the situation is not really that bad with the Unicorn :))


Viszont az az érzésem, hogy a Gaudínak ezzel a lapjával szintén meg fogok szenvedni.

But I have a feeling that I'm gonna suffer with this page of Gaudí too.


2012. szeptember 28., péntek

Chuck és a születésnap/Chuck vs. the Birthday

Hétfőn volt hajszálpontosan 5 éve, hogy a sorozat elindult... ezt csakis egyféleképpen ünnepelhettem meg: úgy, hogy erre a hétre a többi művet félretettem :))) Sarah karja így tovább színesedett.

it's been exactly 5 years on Monday since the show started... there was only one way I could celebrate it: by putting aside all my other wips for this week :))) So Sarah's arm kept getting more colorful.


2012. szeptember 21., péntek

Chuck és a bőr, folyt./Chuck vs. the Skin, cont.

Hát elkészült Sarah felsőkarján a nagy folt, és áttértem a kézfejére. Jelen számítás szerint túlvagyok a 9000-ik öltésen, szóval már majdnem a felét letudtam ennek a színnek! :))

So the big patch on Sarah's upper arm is finished, and I've moved on to her hand. At present count I'm over the 9000th stitch, so I'm almost at the halfway point with this color! :))


2012. szeptember 14., péntek

Chuck és a bőr, folyt./Chuck vs. the Skin, cont.

Ez a hét is jól bizonyítja, mennyivel jobban haladnék, ha nem kéne dolgoznom, és egész nap ráérnék hímezni... ;))

This week proves how much more progress I could make if I didn't have to work, and I had the time to stitch all day... ;))


2012. szeptember 13., csütörtök

Küldetés teljesítve, 2. rész/Mission accomplished, part 2

Hála a szabadságnak, sikerült befejeznem ezt a lapot is! :) A szokásos egy heti pihenő után megint lemegyek, a 41. laphoz, ami ismét brutálisan konfettis lesz... de ha jól láttam a teljes mintán, ezen a lapon már megjelenik az egyik utcai lámpa is!

Thanks to my vacation I've finished this page too! :) After the usual one-week rest I'm gonna go back down, to page 41, which will be brutally confetti-heavy again... but if I saw right, one of the street lamps will show up on this page!


2012. szeptember 7., péntek

Chuck és a bőr, folyt./Chuck vs. the Skin, cont.

Ezek a foltok kezdenek nagyon hülyén kinézni, kár, hogy nincs nyolc kezem, hogy minél gyorsabban beletehessem a többi árnyalatot is... Mindegy, Sarah haja után az arcával is végeztem, és elindultam lefelé a karján. Egy kis statisztika: eddig 5120 öltés készült el a 738-asból (plusz 29 öltés 703-as zöld múlt héten és 72 öltés 725-ös topáz ezen a héten), az egész képnek pedig kb. 11,57%-ával vagyok kész. :)

These patches start to look really weird, too bad I don't have eight hands so I could put in the rest of the shades faster... Whatever. I've finished Sarah's hair and her face, and started down on her arm. Some statistics: I've finished 5120 stitches of 738 until now (plus 29 stitches of 703 chartreuse last week and 72 stitches of 725 topaz this week), and I've completed about 11,57% of the whole wip. :)


2012. szeptember 6., csütörtök

Küldetés teljesítve/Mission accomplished :))

Ennyit tesz a szabadság... Végeztem az egyszarvú 11. lapjával! Már csak 4 lap van hátra! :D

This is what happens when I have days off... Finished page 11 of the Unicorn! Only 4 pages left! :DÉs a Gaudí jelenlegi lapjával is kész leszek jövő héten! :)))

And I'm gonna finish the current page of Gaudí by next week! :)))