2014. december 31., szerda

Idén utoljára/For the last time this year

Hogyan is lehetne méltóbban zárni az évet, mint az Arrow állapotjelentésével? :DD Az arcok tovább gyarapodtak, ezúttal 571 öltésnyi 841-essel. :)) Ezúton is szeretném megköszönni minden látogatómnak az egész évnyi figyelmet, ígérem, jövőre is bőven lesz mit nézni itt! :)))) Boldog új évet mindenkinek!

Could I finish the year in a better way than with an Arrow status report? :DD The faces grew with 571 stitches of 841. :)) I'd like to take the opportunity here to thank all my visitors their attention this year, I promise I'm gonna have plenty of stuff to look at here next year too! :)))) Happy New Year, everybody!

(múlt héten:)

(last week:)2014. december 30., kedd

Az új menetrend elindult/The new schedule has started

És mi mással is indíthattam volna, mint a világ leggyorsabb emberével és legjobb íjászával? :DDDD 54 öltésnyi 644-essel bővült a mű.

And how else could've I started it than with the fastest man alive and the world's best archer? :DDDD 54 stitches of 644 are now in the wip.


(Múlt héten:)

(Last week:)


2014. december 29., hétfő

Új év, új menetrend/New year, new schedule

Hosszas töprengés után arra jutottam, hogy ideje változtatnom az eddigi órarendemen, mert a vége egyre többször az lett, hogy nem tudtam betartani a magamnak szabott határidőket. Szóval január 1-től (azaz pontosabban már mától) az új menetrend a következő lesz: a színenként varrt műveimen egyszerre addig dolgozok folyamatosan, amíg nem végzek az aktuális színnel, de ha túl sok az öltés, akkor maximum egy hétig. Tehát jelenleg ez a Flash vs. Arrow esetében nem egészen egy nap, az Arrow-nál 2-3 nap, a Chuck-nál viszont már érvénybe lép az egy hetes korlát, amíg be nem fejezem a 3799-et, utána pedig igyekszem itt is először a konfettis színeket pusztítani, bár a haladás így nem lesz olyan látványos. A Gaudí és a Montecristo is 1-1 hetet fog kapni, így remélhetőleg a havi kb. 1 hetes tempóban legalább e két utóbbi művel jobb haladást tudok majd produkálni! És így talán előbb-utóbb szegény elfelejtett El Conquistador-om is visszatérhet a rotációba... :DDD

After giving it a lot of thought I've decided it was time to change up my current schedule, because lately I've barely been able to keep up the limits I've set for myself. So starting January 1st (or rather starting today) the schedule will be the following: I'll be working on the wips I'm stitching one color at a time until I finish the actual color, if there are lots of stitches, for one week at most. Right now in the case of Flash vs. Arrow it means about one day, with Arrow 2-3 days, but with Chuck I'll apply the one-week rule until I finish the 3799. After that I'm gonna try to tear through the confetti colors, even if the progress won't be that spectacular. Gaudí and Montecristo both will get 1-1 week in the rotation, so hopefully by working on them for a whole week per month I'll be able to show better progress than until now. And this way perhaps I can put my poor, forgotten El Conquistador back into the rotation sooner or later... :DDD

2014. december 28., vasárnap

Egy hónap/One month

Bár a múlt héten az Arrow szülinapja miatt a többi művemet pihentettem, ez kivétel volt, végül is összefüggnek :DD Szóval a helyzet 46 öltés 606 után:

Although my other wips were resting last week due to Arrow's birthday, this one was the exception, after all, they're related :DD So the status after 46 stitches of 606:


És 50 öltésnyi 353 után (rettentően élvezem a barackos-narancsos színeket, a többiben kevesebbet fordulnak elő)

And after 50 stitches of 353 (I really enjoy the peach-orange shades, there aren't as many of them in my other wips)


2014. december 27., szombat

Szülinap után/After the birthday

Hát, a múlt héten csak két színt sikerült befejeznem, viszont hála az ünnepeknek, ezen a héten hozzá tudtam adni egy egész színt! Az arcok szépen színesednek, és Felicity már lassan kezd felismerhető lenni! :)))) Tehát a jelenlegi állás 561 öltés 414 és 563 öltés 3790 után:

Well, last week I only finished off two colors, but thanks to the holidays I managed to finish off another one this week! The faces are becoming more colorful, and Felicity slowly starts to become recognizable! :)))) So the current status after 561 stitches of 414 and 563 stitches of 3790:Ehhez pedig még hozzájött a héten 570 öltésnyi 613:

And after 570 stitches of 613 added this week:


2014. december 26., péntek

Chuck és Casey nadrágja, folyt./Chuck vs. Casey's Pants, cont.

Végre elértem a cipőt... Innentől kanyarodhatok vissza! :)

I've finally reached the shoe... So now I can turn back! :)


2014. december 25., csütörtök

Talán.../Perhaps...

mégis elég lesz 2-3 hét, hogy befejezzem ezt a lapot? :)

2-3 weeks will be enough after all to finish this page? :)


2014. december 14., vasárnap

Gyors ugrás/Quick jump

...az öltésszámban, ezen a héten már 42 öltésnyi 839-cel gyarapodott a kép! :))

...in the number of stitches, this week I've put in 42 stitches of 839! :))


(Összehasonlítás kedvéért az előző állapot: )

(To compare, the previous stage: )


2014. december 13., szombat

Egy év.../One year...

Hihetetlen, hogy ennyi idő telt el, mióta elkezdtem! A szülinapot megünneplendő, jövő héten egy apró kivétellel csak ezen fogok dolgozni, meglátjuk, hány színt tudok kivégezni... kettőt? Hármat? :))) Mindenesetre ezen a héten a 414-esnek csak a feléig jutottam, Laurel, Slade, Felicity és Oliver fejében-karjában :))))

I can't believe this much time has passed since I sterted this wip! To celebrate the birthday, next week I'm gonna work exclusively on this one (with one tiny exception), let's see how many colors I can finish off... two? Three? :))) Anyway, this week I only finished about half of the 414, in the heads-arms of Laurel, Slade, Felicity and Oliver :))))


2014. december 11., csütörtök

Hmmmmmm...

Talán mégsem lesz elég egy hónap, hogy befejezzem ezt a lapot.

Maybe a month won't be enough after all to finish this page.


2014. december 7., vasárnap

Hát kezdődik.../So it begins...

Újból elindítjuk a "Találd meg az öltéseket" játékunkat! :D Aki megtalálja a 11 öltésnyi 3766-ost, 12 öltésnyi 368-ast és 16 öltésnyi 608-ast, egyéves előfizetést nyer a blogra! ;DDDDD

We're restarting our "Find the stitches" contest! :D The one who finds the 11 stitches of 3766, 12 stitches of 368 and 16 stitches of 608, wins a one-year subscription to the blog! :DDDDD


2014. december 6., szombat

Újabb szabadnapok :D/More days off :D

Mivel a crossover miatt amúgy is kivettem a maradék szabimat, ha lúd, legyen kövér alapon megint végeztem egy színnel, 560 öltésnyi 3022-essel. :))))

Since I've took out my leftover days off anyway for the crossover, I've decided to go big and finished off yet another color, 560 stitches of 3022. :))))


2014. december 5., péntek

Chuck és Casey nadrágja, folyt./Chuck vs. Casey's Pants, cont.

Elvesztem a fekete részben elszórt szürke konfettiben, de szerencsére kitaláltam belőle :D

I got lost in the grey confetti strewn around in the black part, but fortunately I've found my way out of it :D


2014. december 4., csütörtök

Még kb. egy hónap/About a month

Úgy saccolom, kb. ennyi kell, hogy ezt a lapot is befejezzem. :)

I guess this is how long it's gonna take me to finish this page. :)


2014. november 30., vasárnap

Az idei szülinapi ajándékom.../My birthday gift this year...

Mindig megfogadom, hogy nem kezdek el új művet... de erre az idén a CW nem csak egy iszonyat jó dupla Flash-Arrow crossover epizódot dob be a szülinapomra, hanem egy olyan posztert ad hozzá, aminek már csak a színei láttán is elvesztem minden önkontrollomat... Mit is tehetnék? A hímzővászon méretre szabva, damillal berácsozva... De az első öltéseket csakis szerdán, a crossover első fele után kezdem el! :DDDD

I always swear to myself that I won't start another wip... but this year the CW doesn't only give me an epic double Flash-Arrow crossover for my birthday, but gives it a poster that makes me lose all my self-control just with its colors... What else can I do? The linen is already cut to size, gridded with fishing line... But I will only put in the first stitches on Wednesday, after the first part of the crossover! :DDDD


2014. november 29., szombat

Szabadnapok!/Days off!

Természetesen azt jelentik, hogy egy pici csalással ezen a héten megint sikerült egy egész színt letudnom! :)))) Tehát az elmúlt két heti 529 öltésnyi 3846-hoz hozzájött ezen a héten 558 öltésnyi 3814. Jövő héten megint megszakad a zöld korszak, és jön némi 3022-es szürkésbarna az arcokba! :)))))

Of course they mean that with a tiny bit of cheating I've managed to finish off yet another color this week! :)))) So the 529 stitches of 3846 from the last two weeks was followed by 558 stitches of 3814. Next week there will be another break in the green period, with some 3022 - medium brown grey in the faces! :)))))2014. november 28., péntek

2014. november 27., csütörtök

Már megint elmaradtam.../I've fallen behind again...

De legalább a hímzés haladt! :)))

But at least I didn't fall behind with the stitching! :)))
2014. november 9., vasárnap

125 szín.../125 colors...

Szinte hihetetlen, hogy már ennyi benne van, és hogy már csak 73 szín van hátra! :) Jövő héten folytatódik a zöld korszak. :))

It's almost unbelievable that I've already put this many colors in it, and that I have only 73 colors left! :) Next week the green period continues. :))2014. november 6., csütörtök

Alakulgat/It's taking shape

A barnát ezen a héten már felváltotta a bordó.

Brown has been replaced by dark garnet this week
.


2014. november 2., vasárnap

Csalás nélkül.../Without cheating...

... már messzire nem tudok olyan jó haladást felmutatni! :))) Mindenesetre a zöld korszak megszakadt egy kis 451-essel, egyelőre Laurel, Slade, Felicity és Oliver arcában :)))

... I can't show as much progress! :))) Anyway, the green period is on a short hiatus with some 451, for now in Laurel's, Slade's, Felicity's and Oliver's faces :)))


2014. október 30., csütörtök

Még több barna/More brown

De legalább úgy tűnik, ez az oldal nem lesz olyan nagyon konfettis! :)

But at least it looks like this page won't be as confetti-heavy! :)


2014. október 26., vasárnap

És megint csaltam/And I've cheated again

De hát a négynapos hétvégén egy kicsit több időm jutott a hímzésre... :D Tehát íme: 505 öltésnyi 163. Gyors összegzés: eddig 10502 öltéssel végeztem, 124 különböző színben, ez az egész mű 2,02%-a! :D

But I've had a bit more time to stitch during the 4-day weekend... :D So here's 505 stitches of 163. A quick summary: I've finished off 10502 stitches in 124 colors, this is 2,02% of the whole wip! :D


2014. október 23., csütörtök

Alakul!/Taking shape!

Egyre izgisebb, ahogy az oszlop és az ablak spalettája kezd kirajzolódni :)

Seeing how the column and the window blinds get more visible is exciting :)


2014. október 19., vasárnap

Zöld korszak/Green period

Ezzel a héttel elindult a zöldhullám, még vagy három hétig a különböző árnyalatai kerülnek sorra :) A héten egyébként megint csaltam egy kicsit, mivel a szokásos nap után a 473 öltésnyi 564-ből már csak olyan kevés maradt, hogy azt muszáj volt másnap befejeznem :))))

This week was the start of the green wave, for about three more weeks I'm gonna use various shades of it :) I've also cheated a little again, since after the usual day I had so little left of the 473 stitches of 564 that I just had to finish it the next day :))))


2014. október 17., péntek

Chuck és Casey nadrágja/Chuck vs. Casey's pants

Sötétedik, bár a héten inkább a kontúrvonalát erősítettem :)

It's getting darker, although this week I've spent the majority of the time working on its contours :)


2014. október 16., csütörtök

Új oldal!/New page!

Ez az oldal szerencsére kevésbé lesz konfettis, mint az előző. Már alig várom, hogy kirajzolódjanak az ablakok! :)

Fortunately this page will be less confetti-heavy than the previous one. I can't wait for the windows to show up! :)


2014. október 12., vasárnap

Meglepi!/Suprise!

Na kinek az inge sötétedik nagyon lassan? :)))))

Whose shirt is getting darker very slowly? :)))))


2014. október 11., szombat

Hát megtörtént.../So it happened...

Bizony már tényleg nem elég egy hét egy szín befejezésére. Mondjuk az elmúlt két hétben mégis elég volt, a Chuck kihagyásának és a Gaudí lapja utáni szünetnek köszönhetően :))) Mindenesetre szaporodnak a színek a feliratban és az arcokban :))))

One week is just not enough anymore to finish a color. OK, it was in the last two weeks due to Chuck's small hiatus and the usual one-week-break between Gaudí's pages :))) Anyway, the colors keep appearing in the sign and in the faces :))))2014. október 10., péntek

Chuck és a 3799, folyt./Chuck vs. the 3799, cont.

Kezd egy picit elegem lenni a szürkéből, főleg amikor elszúrom, és vissza kell bontani... annyira elegem lett, hogy egy hetet ki is hagytam, de utána újult erővel nekiestem. Casey zakóját be is fejeztem, és áttértem a nadrágra :)))

I'm starting to get a little fed up with the gray, especially when I screw up with the counting, and have to frog it... I got so fed up that I actually stopped working on it for a week, but after that I got back with renewed strength. I've finished Casey's jacket, and went on to the pants :)))