2015. április 26., vasárnap

Chuck és az 597/Chuck vs. the 597

Újabb 937 öltésnyi kékeszöld került az égbe, és egyéb elszórt konfettis helyekbe... De nagy dilemmában vagyok, nem tudom eldönteni, mi legyen. Egyrészről már csak 7 olyan szín van, ami az egyszarvúból kimaradt, és jó lenne őket letudni már végre, másrészről viszont már kezdem egy kicsit unni, hogy sorban kékeket-szürkéket rakjak szegény Chuck-ba, és jó lenne már haladni a konfettivel is (a 7 szín mind 1000-6000 szem között van.) Mi legyen? Segítsetek eldönteni! :DDD

Another 937 stitches of blue-green went into the sky and other confetti-heavy places... But I have a big problem, I can't decide what to do. On the one hand I only have 7 colors leftover from Unicorn Dream and I'd love to finish them off ASAP, on the other hand I'm getting a bit tired of only putting blues and greys into poor Chuck, and I'd love to make some progress with the confetti too (the 7 colors are all between 1000-6000 stitches.) What should I do? Help me decide! :DDD

Előtte/before:


Utána/after:


2015. április 23., csütörtök

Dogwood Chapel 002

Folytatódnak a láthatatlan öltések... ezúttal 2-2 szem 961, 993, 3609, 3716, 3731, 3831 és 3832, mind szép rózsaszínek-ciklámenek :))) A táblázatom szerint, amit Ewától kaptam, ezzel a jelenlegi tempómmal el is készülök 3327-re! :DDDDDD Még jó, hogy minden egyes körrel gyorsítok ezen a tempón! (Na jó, az összesített táblázatom szerint az összes most futó művem kész lesz 2031-re! Persze csak ha nem kezdek el semmi újat... amire nem nagy az esély :DDDD)

The invisible stitches continue... this time it's 2-2 stitches of 961, 993, 3609, 3716, 3731, 3831 and 3832, all nice pinks and purples :))) According to my spreadsheet that I got from Ewa, with this current speed I can finish this wip by 3327! :DDDDDD Good thing I'm gonna pick up more and more speed with each round! (OK, according to the all-inclusive spreadsheet I'm gonna finish all my current wips by 2031! That is of course if I don't start any new ones... and there's not much of a chance for that :DDDD)

Előtte/before:

Utána/after:


2015. április 20., hétfő

IHSW No. 4 - Kettő az egyben/Two in One

Azaz két lapot csináltam egyszerre. Persze a második már csak darab lap volt, hiszen elértem az első sor végére! :)))) Persze egy kicsit csaltam, mert az egy hetet megtoldottam még egy nappal, de hát csak nem hagyhattam abba, amikor már alig párszáz öltés volt hátra! :DDD Arra pedig csak vasárnap jöttem rá, hogy az IHSW kezdete előtt elfelejtettem állapotképet csinálni, így hát az alábbiakban az egész heti haladás látható.

So I've finished two pages at once. Of course the second one was a partial page, since I've finally reached the end of the first row! :)))) Of course I've cheated a bit since I added an extra day to the week, but I couldn't just stop when I only had a couple hundred stitches left! :DDD And I only realized on Sunday that I forgot to take a pic before the start of IHSW... so what you see below is the whole week's progress.

Előtte/before:

Utána/after:2015. április 12., vasárnap

Arrow 060

Mi mást is lehetne a hétvégi Daredevil-maraton közben csinálni, mint az Arrow-t hímezni? Nem számít, hogy az egyik Marvel, a másik DC, mindketten álarcos igazságosztók! :DDD Mindenesetre ez nem jelenti azt, hogy hamarosan egy Daredevil-posztert is elkezdek hímezni, akármilyen hihetetlen is ez :DDDD Mindegy, ezen a héten 703 öltés 610-es barna gazdagította az arcokat és karokat. :))))

What else could I do during the Daredevil-marathon this weekend but stitching Arrow? It doesn't matter that one is Marvel and the other is DC, they're both masked vigilantes! :DDD But this doesn't mean that I'm gonna start stitching a Daredevil poster anytime soon, as unbelievable as it sounds :DDDD Anyway, this week I've put in 703 stitches of 610 drab brown into the faces and arms. :))))

Előtte/before:


Utána/after:


2015. április 11., szombat

El Conquistador 018

Újabb láthatatlan konfetti, ezúttal három színben: 5-5 öltés 721, 722 és 930.

More invisible confetti, this time in three colors: 5-5 stitches of 721, 722 and 930.

Előtte/before:

Utána/after:Flash vs. Arrow 010

Még négy kör, és elérek a 3 számjegyű színekhez! :))) Ezen a héten 74 öltésnyi 831-et szórtam el.

Four more rounds and I reach the 3-digit colors! :))) This week I've put in 74 stitches of 831.

Előtte/before:


Utána/after:


2015. április 10., péntek

Kész!/Done! :)

Legalábbis az ing nagy része... jöhet a kard! :))))

Most of the shirt, that is... on to the sword! :))))

Előtte/before:


Utána/after:


És az egész/and the whole thing:2015. április 3., péntek

És ismét siker!/Success again!

Újra sikerült egy hét alatt befejeznem egy lapot! :)))) Persze ennyi egybefüggő résszel a felhőkben, nem volt nehéz dolgom. A következő lap is hasonló lesz, már alig várom! :)))

I've managed to finish a page in a week again! :)))) Of course it wasn't too hard with so many big patches in the clouds. The next page will be pretty similar, I can't wait! :)))

Előtte/before:Utána/after: